4 Beneficii in Gestiunea Optima a Capacitații

Graficul de capacitate prezinta in mod agregat capacitatea echipei in funcție de norma de lucru a angajaților cat si de planificarea concediilor de odihnă ale acestora. Managerii pot realiza planificarea efortului echipei pe baza capacității reflectate în grafic. Pot lua decizii pentru gestiunea in avans a diferențelor intre cererile de servicii si capacitatea de lucru. De asemenea, pot compara efortul planificat cu efortul efectiv înregistrat de echipă pe platformă, la nivel de lună, respectiv an.

Ce este gestiunea capacitatii / managementul resurselor ?

Managementul sau gestiunea capacitații de livrare reprezintă Identificarea permanenta a acelui optim de dimensionare si utilizare a resurselor companiei, necesare pentru a isi presta serviciile eficient si la standardul de calitate asumat.

Lipsa gestiunii eficiente a capacitații poate genera :

 • Supra-capacitate – care duce la costuri nejustificate si impestează negativ asupra productivității
 • Lipsa capacitații de lucru – duce la « burnout » al angajaților cu impact negativ calitatea si/sau experiența client.
Dificultati in gestiunea capacitatii

Uneori companiile au un proces manual de tinerea evidentei intr-o foaie de calcul pentru

 • Alocarea pe proiecte si rezervarea resurselor disponibile cu abilitățile potrivite pentru livrarea proiectelor
 • Vizibilitate asupra disponibilității si a gradului de încărcare a colegilor din echipa

Cel mai adesea astfel de procese manuale generează in mod inerent un nivel ridicat de in acuratețe a datelor.

Aceasta se traduce in  costuri operaționale crescute sau costuri crescute cu munca. Mai concret:

 • Mult efort al unor persoane dedicate cu evidenta muncii depuse si viitoare
 • Multe versiuni revizuite pentru vizibilitate la zi si integrare informații concedii si alte absente
 • Vizibilitate tardiva
  • suprapuneri in alocări pe aceiași colegi sau concedii deja programate
  • risc de profitabilitate proiect
 • lipsa Vizibilitate in avans asupra disponibilității echipei
  • absenta unui declanșator pentru accelerare vânzări
Abordarea Oraroo

Oraroo permite gestiunea programelor de lucru, alocarea si planificarea oamenilor pe proiecte, atingând echilibrul optim din punctul de vedere al capacitații.

Rezultatele acestor acțiuni se pot consulta si la un nivel agregat in Graficul de Capacitate.

Capacitatea echipei este influențată atât de norma si programul de lucru a angajaților, cât și de cererile de concediu sau de planificarea concediilor de odihnă ale acestora. Așadar, managerii vor știi cu exactitate care este efortul disponibil al echipei pe o anumita perioadă de timp.  

Managerii pot realiza planificarea efortului echipei pe baza capacității reflectate în grafic. De asemenea, pot compara efortul planificat cu efortul efectiv înregistrat de echipă pe platformă, la nivel de lună, respectiv an.

Graficul de capacitate poate fi accesat și analizat:

 • la nivel de lună, prin intermediul calendarului Proiectele echipei mele, pentru fiecare membru din echipă
 • la nivel de an, anterior lunii curente, dar și în viitor. Managerii pot accesa graficul prin intermediul secțiunii Despre echipa mea din Pagina de start. Se poate analiza capacitatea pentru fiecare membru al echipei în parte
 
Beneficii

Managementul resurselor sau gestiunea capacitații permite

 • Vizibilitatea la nivelul companiei a capacitații de lucru la orice moment de timp
 • Luarea de decizii bazate pe date pentru gestiunea in avans a discrepantei intre cererile de servicii si capacitatea de lucru
 • Creșterea profitabilității pe baza utilizării judicioase a oamenilor prin planificare in avans
 • Reducerea timpilor in care timpul oamenilor nu este complet utilizat
Despre Oraroo

Modelul de lucru la distanță al companiilor de servicii creative și profesionale necesită soluții pentru gestionarea muncii.

Într-un moment în care atât de multe companii caută câștiguri de productivitate, prin centralizarea informațiilor într-o singură viziune holistică și în timp real, se elimina riscul de supra-alocare și se împuternicesc managerii de proiect să ia decizii proactive.
În același context al muncii la distanță, angajaților trebuie să li se faciliteze accesul ușor la informațiile legate de muncă, precum și procese rapide si digitale de administrare pentru a menține un nivel ridicat de implicare.

Abordând nevoile de mai sus, Oraroo își propune să îmbunătățească performanțele operaționale și financiare ale companiilor de servicii profesionale si uneste intr-un singur sistem managementul de proiectgestionarea resurselortarifarea și facturarea contractelor, administrarea forței de muncă, business intelligence și integrarea cu sistemele existente.

Incercati gratuit Oraroo  sau versiunea demo 

4 Beneficii in Gestiunea Optima a Capacitații
Derulează în sus